NACIONALNI PARK KRKA
(NEPOZNATA KRKA)

U suradnji s Nacionalnim parkom Krka izradili smo web stranicu za projekt „Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke” koji cilja na valorizaciju srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke i rasterećenje najposjećenije atrakcije u južnom dijelu nacionalnog parka. Provedbom projekta ostvarit će se pretpostavke za optimalno upravljanje područjem NP Krka u skladu s integralnim pristupom rješavanju prepoznatih problema poput afirmacije gornjeg toka Krke.  Izvor: www.nepoznata-krka.eu

Web stranica nepoznata-krka.eu osim standardnih funkcionalnosti prezentacijske web stranice parka pruža i mogućnost navigacije putem Google karti, pregled pješačkih i biciklističkih ruta po Nacionalnom parku Krka te sadrži funkcionalnost za objavu natječaja i javne nabave.

Web stranica također je prilagođena i osobama s invaliditetom.

Pisali smo još i o...