NACIONALNI PARK KRKA

U suradnji s Nacionalnim parkom Krka izradili smo web stranicu za projekt „Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke” koji cilja na valorizaciju srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke i rasterećenje najposjećenije atrakcije u južnom dijelu nacionalnog parka. Provedbom projekta ostvarit će se pretpostavke za optimalno upravljanje područjem NP Krka u skladu s integralnim pristupom rješavanju prepoznatih problema poput afirmacije gornjeg toka Krke.  Izvor: www.nepoznata-krka.eu

Pisali smo još i o...