Dvojno iskazivanje cijena na web shopu u kunama i eurima

Dvojno iskazivanje cijena na web shopu bit će ključna mjera za zaštitu potrošača prilikom uvođenja eura, a provodit će se u razdoblju od pet mjeseci prije uvođenja eura i godinu dana nakon uvođenja eura.
Poduzeća će morati primjenjivati dvojno iskazivanje cijena na cjenicima i promotivnim materijalima koje objavljuju na web shopu. Tijekom tog razdoblja na cjenicima se ne smiju nalaziti suvišne informacije koje bi mogle zbuniti potrošače. Na etiketama u trgovinama smjet će se nalaziti samo fiksni tečaj konverzije uz cijenu u kunama i eurima, kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravne. Cijene pojedinih proizvoda na računima, ali i ukupan iznos računa moraju biti iskazani u objema valutama.

Također, dvojno iskazivanje cijena primjenjivat će se i na primanja stanovništva, odnosno na izvješća o isplati plaća, mirovina i socijalnih naknada. U HNB-u ističu da će „sve pojedinosti o dvojnom iskazivanju cijena biti uređene zakonom kojim će se regulirati uvođenje eura (Zakonom o euru), te ostalim propisima“. Kako su već ranije najavili u HNB-u, Zakon o euru mogao bi biti donesen u prvom kvartalu 2022.godine. Šest mjeseci prije uvođenja eura, Vijeće EU-a donosi odluku te utvrđuje tečaj konverzije. Vjerojatno će to biti 7,5345 kune za euro.
Poduzeća koja pokušaju zlorabiti proces uvođenja eura kako bi povećala cijene na štetu potrošača, snosit će posljedice tako što će se njihova imena moći pronaći na popisima crne liste koja će se objavljivati na službenoj web-stranici uvođenja eura.

Četiri mjeseca prije dana uvođenja eura, banke će od HNB-a zaprimiti određene količine novčanica i kovanica eura kako bi mogle unaprijed opskrbiti poduzeća i građane eurima, te da bi im počevši od dana uvođenja eura mogle pružiti uslugu zamjene kune eurom u potrebnom obujmu. Banke će taj novac morati pohraniti te se obvezati da ga neće puštati u optjecaj prije dana uvođenja eura.

Dvojno iskazivanje cijena najviše će opteretiti trgovce jer je broj različitih proizvoda kojima oni posluju veći nego kod drugih poduzeća, a to podrazumijeva i veću potrebu za preračunavanjem cijena. Pritisak na trgovine bit će najviše u prva tjedna od dana uvođenja eura, budući da će građani u tom razdoblju moći plaćati i u kunama i eurima, dok će trgovine biti obvezne vraćati samo eure.

Zbog sprječavanja prekomjernog pritiska na trgovine i banke u mjesecima prije uvođenja eura provest će se kampanja koja će pozivati građane da višak gotovinskog novca u kunskoj valuti pohrane na svoje kunske račune u bankama.
Primijenit će se pravilo u kojem trgovac u prijelaznom razdoblju u jednoj transakciji s kupcem nije dužan primiti više od 50 komada kovanica u kunskoj valuti.

Kod sastavljanja financijskih izvještaja za godinu koja prethodi uvođenju eura poduzeća će biti dužna vrijednosti iskazati u kunama. Od godine u kojoj je euro uveden, financijski će se izvještaji iskazivati korištenjem eura kao nove službene valute. Međutim, u izvještajima za tu godinu, ako sadržavaju usporedne podatke za prethodnu godinu, podaci za prethodnu godinu bit će preračunati iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije.
Obrasci vezani uz porezne i druge obveze poduzeća prema državi koji se podnose u godini u kojoj je euro uveden, a podaci su iz prethodne godine, popunjavat će se u kunama.

Porezna i druga rješenja koje javna tijela donesu, prikazivat će iznose u kunama i eurima sve dok je na snazi dvojno iskazivanje cijena.
Hrvatski poduzetnici profitirat će od uklanjanja valutnog rizika, niže kamatne stope, nestanka troškova konverzije, te nižih naknada za prekogranična plaćanja u eurima.

Gospodarstvo će se morati tehnički pripremiti za uvođenje eura zbog izmjena cjenika i kataloga u kojima će cijene biti izražene u eurima, izmjene natpisa s cijenama u trgovinama, te informatičke i računovodstvene prilagodbe. To će predstavljati određeni trošak, ali će on biti jednokratan.

Pisali smo još i o...