Kako prilagoditi web shop za uvođenje eura?

Uskoro se uvodi euro kao službena valuta u Republici Hrvatskoj. U tekstu možete saznati kakve sve prilagodbe je potrebno napraviti na web shopovima i ostalim internetskim prodajnim mjestima. Prve zakonske izmjene kreću već početkom rujna 2022. godine.

Dvojno iskazivanje cijena biti će ključna mjera u fazi prije uvođenja eura, ali i tijekom prve godine od uvođenja kako bi se građani priviknuli na novu valutu. Od 5.rujna 2022. sve cijene morati će biti izražene u kunama i u eurima, dok će kuna ostati službena valuta do 31.12.2022. Dvojno iskazivanje cijena vrijedi za sve stavke koje se naplaćuju kupcima, odnosno cijenu proizvoda i usluga, cijenu dostave, iznos PDV-a i ostalo.

Euro postaje službena valuta u Hrvatskoj 1.1.2023.godine, a dvojno iskazivanje cijena biti će prikazano do kraja godine u fizičkim prodavaonicama i na web shopovima.

Prva dva tjedna nakon uvođenja eura, kupci će moći plaćati u kunama i u eurima, a trgovci će morati kupcima vraćati isključivo eure.

Dvojno iskazivanje cijena na web shopu

Prikazivanje cijena u periodu od 5.9.2022. do 31.12.2023. na web shopu:

  • Primarna cijena mora biti izražena u eurima i pozicionirana s lijeve strane ili iznad kunskog iznosa
  • Simbol nove valute je EUR ili €
  • Sekundarna cijena mora biti izražena u kunama i pozicionirana s desne strane ili ispod cijene u eurima
  • Obje cijene moraju biti čitljive i vidljive, te u istoj boji i fontu
  • Fiskni tečaj konverzije mora biti jasno istaknut

Također dvojno iskazivanje cijena na web shopu potrebno je istaknuti na početnoj stranici, na podstranicama proizvoda ili usluga, prikazu proizvoda ili usluga, te u košarici i završetku kupnje.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena prestaje 1.1.2024., te će tada cijene biti izražene samo u eurima.

Iskazivanje akcijskih cijena

Kod akcijskih cijena proizvoda ističe se nova promotivna cijena i obavezno najniža cijena proizvoda u zadnjih 30 dana. To znači da se nova cijena mora uspoređivati sa starom cijenom koja je vrijedila za vrijeme prije prve promotivne cijene.

Također je potrebno navesti cijene u obje valute, odnosno dva iznosa u kunama i dva iznosa u eurima.

Dok se kod akcijskih cijena usluga ističe samo jedna cijena i to nova snižena u obje valute, u kunama i eurima.

Nova pravila za akcijsko iskazivanje cijena vrijedi za prodaju u fizičkim prodavaonicama i na web shopovima.

Pisali smo još i o...