Hrvatsko društvo za
audiologiju i fonijatriju

Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju osnovano je 1993. godine u Zagrebu, a ciljevi su mu unaprijediti audiološku i fonijatrijsku znanost i istraživanja, učenje, praksu i utjecaj.

<< povratak na sve reference

Pisali smo još i o...