IZRADA WEB APLIKACIJA

Web aplikacije potpuno prilagođene vašim poslovnim potrebama

Glavna razlika između web stranica i web aplikacija je njihova svrha i složenost. Web stranice su uglavnom statični dokumenti koji se koriste za prikazivanje informacija i sadrže osnovne elemente kao što su tekst, slike i poveznice.

S druge strane, web aplikacije su dinamične i složenije, jer omogućavaju korisnicima da obavljaju određene radnje, kao što su unos podataka, slanje obrazaca, izvršavanje složenih operacija i interakcija s bazama podataka. Web aplikacije se mogu koristiti za razne svrhe, kao što su upravljanje projektima, e-trgovina, bankarstvo, društvene mreže itd. One obično zahtijevaju korisničku autentikaciju i često nude personalizirane sadržaje ili usluge.

Više o web aplikacijama

Zahvaljujući napretku tehnologija kao što su HTML, CSS i JavaScript, web aplikacije su postale moćnije i korisnije. Moderne web aplikacije mogu koristiti napredne tehnike kao što su AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) i WebSockets za brže i dinamičnije ažuriranje podataka bez potrebe za ponovnim učitavanjem cijele stranice.

Web aplikacije su sveprisutne i dostupne s bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu i podržava web preglednik. One pružaju fleksibilnost i praktičnost korisnicima, jer ne moraju instalirati poseban softver na svoje uređaje kako bi pristupili i koristili aplikaciju. Također, web aplikacije omogućavaju brzo ažuriranje i distribuciju novih verzija, bez potrebe za ručnom instalacijom na korisničkim uređajima.

Uz sve to, web aplikacije također imaju prednosti za razvojne timove. Jednom izgrađena web aplikacija može se lako prilagoditi različitim platformama i operativnim sustavima, jer se izvršava u web pregledniku. To smanjuje potrebu za razvojem i održavanjem posebnih verzija za svaku platformu.

Sve u svemu, web aplikacije su moćan alat za pružanje bogatih i interaktivnih korisničkih iskustava putem interneta. One predstavljaju evoluciju web stranica i omogućavaju nam da izvršavamo složene zadatke i ostvarujemo interakciju s internetom na jednostavan i praktičan način.

IZRADA WEB APLIKACIJA

SMART Design Proces izrade web aplikacije

Proces razvoja web aplikacija obuhvaća nekoliko koraka:

  1. Definiranje svrhe: Prvi korak je jasno definiranje svrhe web aplikacije. Treba razumjeti ciljeve poslovanja ili korisničke potrebe koje će aplikacija zadovoljavati.

  2. Planiranje funkcionalnosti: Nakon što je svrha definirana, treba identificirati potrebne funkcionalnosti koje će web aplikacija pružati. To uključuje funkcionalnosti kao što su unos podataka, obrada informacija, generiranje izvještaja i sl.

  3. Dizajn i razvoj: Sljedeći korak je izrada dizajna i razvoj aplikacije. To uključuje stvaranje korisničkog sučelja, dizajniranje baze podataka i pisanje koda koji će omogućiti funkcionalnosti aplikacije.

  4. Testiranje i ispravci: Nakon što je aplikacija razvijena, potrebno je provesti temeljito testiranje kako bi se osiguralo da sve funkcionalnosti rade ispravno. Bilo kakve greške ili nedostaci trebaju biti ispravljeni prije puštanja aplikacije u produkciju.

  5. Implementacija i održavanje: Kada je aplikacija testirana i spremna za uporabu, treba je implementirati na web serveru kako bi bila dostupna korisnicima. Nakon toga, aplikacija zahtijeva redovito održavanje kako bi se osiguralo da radi glatko i da se rješavaju eventualne poteškoće ili sigurnosne prijetnje.

Izrada web aplikacija u skladu s GDPR Uredbom Europske Unije

Web aplikacije radimo u potpunosti u skladu s GDPR Uredbom Europske unije odnosno štitimo privatnosti korisnika vaše web aplikacije, programiramo odgovarajuće obavijesti o kolačićima na web aplikaciji te postavljamo generičku obavijest o zaštiti podataka.

Web stranice i Internet trgovine na kojima radimo koristi približno 100 000 korisnika svaki mjesec.